Informacijos tel. +370 458 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  2023

Tęsdami tradiciją, organizavome konferenciją, tema „ĮTRAUKIOJO UGDYMO AKTUALIJOS IR GALIMOS SOCIALINĖS ATSKIRTIES GRĖSMĖS“. Konferencijos tikslas - sutelkti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės pagalbos specialistus, skatinant pasidalinti praktikos aktualijomis, siekiant išvengti socialinės atskirties įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir užtikrinant pagalbą vaikui, tėvams ir