Informacijos tel. +370 458 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Naujienos   /  Atgarsiai iš Respublikinės konferencijos

Atgarsiai iš Respublikinės konferencijos

Tęsdami tradiciją, organizavome konferenciją, tema „ĮTRAUKIOJO UGDYMO AKTUALIJOS IR GALIMOS SOCIALINĖS ATSKIRTIES GRĖSMĖS“. Konferencijos tikslas – sutelkti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės pagalbos specialistus, skatinant pasidalinti praktikos aktualijomis, siekiant išvengti socialinės atskirties įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir užtikrinant pagalbą vaikui, tėvams ir mokytojams. Kad pasirinkta tema aktuali, rodo aktyvus dalyvavimas renginyje ne tik Rokiškio rajono pedagogų, specialistų, ugdymo įstaigų vadovų, bet ir didelis būrys svečių iš Biržų, Ukmergės, Panevėžio, Pasvalio, Visagino, Ignalinos, Kaišiadorių, Jonavos ir kt. Lietuvos miestų.

            Naudinga susitikti, pasidalinti, pagalvoti, sužinoti, pritaikyti ir toliau kompetentingai keliauti profesiniu keliu. Mažesnis ar didesnis nerimas paliečia kiekvieną pedagogą, besiruošiantį priimti įtraukiojo ugdymo pokyčius. Džiugu, kad permainos švietime vyksta…

Konferencijos tezės:

 • Įtraukiajame ugdyme vertybė – vaikas.
 • Glaudesnis mokytojų, pagalbos specialistų bendradarbiavimas.
 • Maksimalaus programų įgyvendinimo siekimas.
 • Universalaus dizaino taikymas.
 • Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą.
 • Svarbiausia atverti ne duris, o savo širdis.
 • Profesinių kompetencijų tobulinimo ir gerosios patirties sklaidos poreikis.
 • Įtraukiojo ugdymo samprata yra nuolat kintantis, kartu su visuomenės sąmone besivystantis reiškinys.
  • Mokytojams trūksta žinių, įgūdžių, reikalingų kokybiškam įtraukiajam ugdymui, nepakankamas pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys.
  • Mokyklų fizinė vidaus ir lauko aplinka ne visose mokyklose pritaikyta negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
  • Svarbu plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą.
  • Betarpiškas bendradarbiavimas, vieningas tikslų išsikėlimas ir supratimas, kad sėkmė turi tapti kiekvieno mokinio kasdienybe, yra pagrindinis ugdymo kriterijus, lemiantis mokinių pažangos sėkmę.
 • Vadovai bus svarbiausi lyderiai savo įstaigose, kurie sutelks bendruomenę sėkmingam įtraukties startui ir jo įgyvendinimui.
 • Dauguma mano, kad socialinė atskirtis dalinai sumažės. Tai priklausys ir nuo visuomenės požiūrio, pedagogų pasiruošimo, empatijos, finansinių išteklių, politikų priimamų sprendimų.
 • Galima pritaikyti ugdymo įstaigos aplinką įvairiems mokinių poreikiams (įrengti keltuvus, poilsio kampelius, sensorinius kambarius, įsigyti interaktyvias priemones ir pan.), tačiau visada išlieka svarbiausias – žmogiškasis faktorius.
 • Vienas iš sėkmingiausių Lietuvoje socialinės pedagoginės pagalbos vaikams projektas – vaikų dienos centrai.
 • Savivaldybių požiūris į PPT turi didelės įtakos darbo kokybei ir efektyvumui. Svarbu ir specialistų kompetencijų lygis, komandinio darbo principų laikymasis.
 • Įtrauktis švietime, ne tik problemos, bet ir galimybės kiekvienam (tiek, mokiniui, tiek mokytojui) augti ir tobulėti.