Informacijos tel. +370 458 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Naujienos

Tęsdami tradiciją, organizavome konferenciją, tema „ĮTRAUKIOJO UGDYMO AKTUALIJOS IR GALIMOS SOCIALINĖS ATSKIRTIES GRĖSMĖS“. Konferencijos tikslas - sutelkti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės pagalbos specialistus, skatinant pasidalinti praktikos aktualijomis, siekiant išvengti socialinės atskirties įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir užtikrinant pagalbą vaikui, tėvams ir

     Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvyko meninių darbų parodos „VISI SKIRTINGI – VISI LYGŪS 2022“ uždarymas. Džiaugiamės, kad iš viso dalyvavo 41 rajono ugdymo įstaigų vaikas. Darbų tema – „Saugokime žemės planetą - 2022“. Visi darbai buvo

Gegužės 31 d. Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos kolektyvas svečiavosi Sodeliškių dvaro sodyboje, Biržų rajone. Aplankėme senovinį 1924 m. vėjo malūną, Senovinės technikos ir buities muziejus. Stebėjome sodybos teritorijoje auginamus elnius, danielius, muflonus, alpakas. Pamatėme ekologinį ūkį, bei autentišką

        2021 m. gruodžio mėnesį, specialioji pedagogė - Gitana Soltanienė dalyvavo mokymuose ,,Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, kalbos ir socialinių įgūdžių vertinimo programa: VB-MAPP“. Specialistė 40 akademinių val. seminare patobulino darbo su vaikais, turinčiais