Informacijos tel. (8 458) 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Naujienos (Page 2)

Įžvalgos: 30 - 40 proc. didelį mokymosi potencialą turinčių vaikų mokosi pagrindiniu arba patenkinamu lygiu; Skiriasi kaimų (miestelių) miestų ir didmiesčių mokinių gebėjimai; Skiriasi kaimų (miestelių) miestų ir didmiesčių mokyklose dirbančių mokytojų mokinių gebėjimų savybių vertinimas; (iš projekto psichologės ekspertės doc. dr. Sigitos Girdzijauskienės

Įgyvendinant  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001, nuo 2018 m.  rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 15 d. Rokiškio pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdomos šios veiklos: Socialinių ir emocinių

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI: nuo 2018 m. Liepos 2 d. 1. Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba kaip Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro partneris pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 2014-2020 m. Projekto tikslas - nacionaliniu

Balandžio 18-20 d., PPT specialistės dalyvavo seminare: „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai: kalba, komunikacija, įtrauktis, lytiškumas“. Lektoriai – Izraelio švietimo ministerijos ir ALUT („The Israeli Society for Children and adults with ASD“) asociacijos ekspertai. Seminarą organizavo Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas

2017-10-18 Vilniuje įvyko Baigiamoji konferencija „Jaunimo ugdymo karjerai realijos: Profesinių kompetencijų ugdymas, Verslumo skatinimas, profesinis mokymas“. Kurią organizavo Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, kartu su partneriais: Poznanės jaunimo profesinio konsultavimo centras (Lenkija), Socialinių įmonių asociacija (Lenkija) bei organizacija Cometa Formacione

Į vasaros poilsio stovyklą „Vasaros pažinimo akademija“ rinkosi  Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniai nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 4 d. Kiekvienai dienai turėjo skirtingą temą. Pirmoji – sporto, antroji – amatų, trečioji – edukacijų, o ketvirtoji diena buvo

Liepos mėnesį PPT vyko projektas „Padėkime vaikams augti laimingiems ir saugiems“ užsiėmimuose vaikai ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Mokėsi išlaikyti draugiškus ryšius su aplinkiniais, suprasti kito jausmus, tinkamo ir netinkamo elgesio pasekmes. Vyko praktiniai užsiėmimai grupėje, psichologiniai žaidimai.