Informacijos tel. (8 458) 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Naujienos   /  Informacija

Informacija

           Remiantis Nacionalinės švietimo agentūros informacija dėl koronaviruso, Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba  nuo kovo 31 d. švietimo pagalbą teiks nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į konkrečią (individualią) mokinio (vaiko) ugdymosi ir gyvenimo (šeimos) situaciją.

Dėl asmens SUP pirminio/pakartotinio įvertinimo ir/ar švietimo pagalbos skyrimo toliau(Vertinimo)

  1. PPT karantino laikotarpiu SUP vertinimo neatlieka.

2. Jeigu baigiasi PPT Vertinimo dokumentų galiojimo laikas, pasibaigus dokumentų galiojimo laikui ankstesnio Vertinimo dokumentų galiojimas pratęsiamas iki Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus.

3. Karantino sąlygomis PPT specialistai bendrauja su švietimo įstaigomis, renka, kaupia ir analizuoja informaciją susijusią su Vertinimu. Siekiant kuo sklandesnio PPT veiklos tęstinumo pasibaigus karantino laikotarpiui, dėl didelių Vertinimo kiekių srautų suvaldymo PPT specialistų kasmetinių atostogų grafikas bus koreguojamas.

Konsultavimas ir švietimo pagalba

  1. Karantino laikotarpiu PPT specialistai atlieka ekspertinį, metodinį, informacinio konsultavimo paslaugų teikimą, kuris gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.

 1.1. PPT specialistai teikia psichologinio konsultavimo ir švietimo pagalbos paslaugas mokiniams(vaikams), laiką ir būdus suderinus su tėvais (globėjais) pasitelkiant PPT ir tėvams (globėjams) prieinamas El. ryšio priemones.

 1.2. Prioritetine tvarka teikiama pagalba susijusia su karantino laikotarpiu susidariusiomis krizinėmis situacijomis.

2. PPT gali savarankiškai priimti sprendimus dėl konsultavimo ir švietimo pagalbos teikimo vadovaujantis vidinės tvarkos dokumentais karantino metu. 

PPT specialistai teikia individualias konsultacijas šiais Tel. Nr.

Direktorė-psichologė Irena Zabulienė 8 613 30041

Logopedė Janina Večorskienė 8 657 70872

Spec. Pedagogė Gitana Soltanienė 8 614 92710

Soc. Pedagogė Aistė Šiupinytė 8 693 54204

Psichologas Dainius Čerbulėnas 8 618 30372

Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos

veiklos planas karantino metu

Priemonės

Vykdytojai

Vieta

Data

1. Parengti nuotolinio darbo tvarkos aprašą. Sudaryti darbuotojų darbo PPT patalpose grafiką.

Irena Zabulienė

Miglė Račkaitienė

Rokiškio PPT

kovo -16-31

2. Pratęsti  pasibaigusius SUP turinčių vaikų specialiojo ugdymo terminus iki karantino pabaigos.

Dainius Čerbulėnas

Irena Zabulienė

Gitana Soltanienė

Janina Večorskienė, Aistė Šiupinytė,

3. Specialistams konsultuoti klientus nuotoliniu būdu.

Irena Zabulienė, Dainius Čerbulėnas,Gitana Soltanienė

Janina Večorskienė, Aistė Šiupinytė, Simona Gaižauskienė

PPT ir nuotoliniu būdu iš namų.

Karantino laikotarpiu

4. Suklasifikuoti testus, rengti metodines priemones vaikų konsultavimui

Irena Zabulienė

Gitana Soltanienė

Janina Večorskienė

Aistė Šiupinytė

Simona Gaižauskienė

PPT

Balandžio

1 -10

Karantino laikotarpiu

5. Rašyti straipsnius ir atnaujinti PPT svetainę

Irena Zabulienė

Gitana Soltanienė

Janina Večorskienė

Aistė Šiupinytė

Simona Gaižauskienė

PPT

Karantino laikotarpiu

6. Parengti rekomendacijas tėvams ir pedagogams pagal sutrikimų identifikacijos lentelę.

Gitana Soltanienė

Janina Večorskienė

Aistė Šiupinytė

Simona Gaižauskienė

PPT

Karantino laikotarpiu

7. Sutvarkyti asmenų vertinimo bylas

Gitana Soltanienė

Janina Večorskienė

Aistė Šiupinytė

PPT

Karantino laikotarpiu

8. Parašyti projektą „Kai padėti sau, didinant psichologinį atsparumą“

Irena Zabulienė

Aistė Šiupinytė

PPT

Karantino laikotarpiu

9. Nuotoliniu būdu užbaigti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus.

Irena Zabulienė

Gitana Soltanienė

Janina Večorskienė

Aistė Šiupinytė

PPT

Iki  gegužės

31 d.