Informacijos tel. +370 458 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Naujienos   /  Mokymai švietimo pagalbos specialistams, pedagogams bei tėvams

Mokymai švietimo pagalbos specialistams, pedagogams bei tėvams

       Rokiškio pedagoginės psichologinės tarnybos salėje spalio 7 – 8 d. ir 13 – 14 d. vyko mokymai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams bei tėvams. Mokymų tema – ,,Taikomosios elgesio analizės (angl.ABA) taikymo teorinis ir praktinis kursas“. Lektorės – Eglė Steponėnienė, BCBA (Board Certified Behavior Analyst), baigusi taikomosios elgesio analizės (ABA) studijas Floridos Technologijos Institute, JAV ir Daina Šiekštelytė Valkerienė.
Mokymų metu dalyviai:
 Susipažino su įvairiapusiais raidos sutrikimais, jų klasifikacija ir su šiais sutrikimais susijusiais ypatumais, sąlygojančiais mokymosi ir elgesio sunkumus.
 Įgijo teorinių ir praktinių žinių apie taikomosios elgesio analizės pritaikomumo galimybes, ugdant raidos sutrikimų turinčius vaikus.
 Išmoko pažinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų kalbos ir komunikacijos ypatumus, suprasti juos lėmusias priežastis ir šių mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius.
Gebės kurti palankią vaikui ugdymosi aplinką: pritaikyti taikomosios elgesio analizės metodus praktinėje veikloje, parengti tinkamas ugdymo priemones, analizuoti ir vertinti individualią vaiko pažangą ir pasiekimus.