Informacijos tel. +370 458 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Nuorodos
Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt/
Švietimo valdymo informacinė sistema http://svis.emokykla.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt
Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt
Lietuvos respublikos vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus skyrius www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai
Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centras www.raida.lt
Vaikų linija www.vaikulinija.lt
Jaunimo psichologinės paramos centras www.jppc.lt
Paramos vaikams centras www.pvc.lt