Informacijos tel. (8 458) 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Naujienos   /  Projektas “Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Projektas “Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Įgyvendinant  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001, nuo 2018 m.  rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gruodžio 15 d. Rokiškio pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdomos šios veiklos:

  1. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. Veiklą vykdo paslaugų teikėjas psichologas Aidas Vagonis Darbo grafikas sutartinis 2018-09/11 (veikla įvykdyta)
  2. Mikroklimato tyrimai Rokiškio rajono ugdymo įstaigose. Veiklą vykdo psichologė Edita Martinonė. Darbo grafikas individualus. 2018 -10/12 (veikla įvykdyta)
  3. Individualus  ir grupinis mokinių ir mokytojų konsultavimas  veiklą vykdo paslaugų teikėjas psichologė Žaneta Taurienė. Darbo grafikas individualus (pagal poreikius)  2018-09/12 (veikla įvykdyta)
  4. Psichoterapinės grupės suaugusiems ( tėvams, pedagogams ir kt.) Grupes veda psichologas psichoterapeutas Dainius Čerbulėnas.  Darbo grafikas pastovus 2019- 01/02 ( veikla vykdoma)
  5. Paskaitos  „Konfliktų sprendimas mediacijos būdu“ Grupiniai praktiniai užsiėmimai atliekant atvejo analizes ir   konsultuojant individualiai. Veiklą vykdo psichologė dr. Jūratė Laurinavičiūtė. Darbo grafikas individualus 2019-01/05 (veikla vykdoma)
  6. Psichoterapinės grupės Švietimo pagalbos specialistams. Grupes veda psichologė psichoterapeutė Julija Razmaitė. Darbo grafikas skelbiamas internetinėje svetainėje. 2019-02/04
  7. Psichologinė pagalba tėvams /globėjams. Paskaitos, individualus ir grupinis konsultavimas. 2019-03/12
  8. Individualus pedagogų konsultavimas 2019-03/12

Už duomenų apsaugą ir  konfidencialumą atsakingi projekto veiklų vykdytojai.