Informacijos tel. (8 458) 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Naujienos   /  VISI VAIKAI TURI TEISĘ Į JŲ POREIKIUS ATITINKANTĮ UGDYMĄ

VISI VAIKAI TURI TEISĘ Į JŲ POREIKIUS ATITINKANTĮ UGDYMĄ

Įžvalgos:

30 – 40 proc. didelį mokymosi potencialą turinčių vaikų mokosi pagrindiniu arba patenkinamu lygiu;

Skiriasi kaimų (miestelių) miestų ir didmiesčių mokinių gebėjimai;

Skiriasi kaimų (miestelių) miestų ir didmiesčių mokyklose dirbančių mokytojų mokinių gebėjimų savybių vertinimas;

(iš projekto psichologės ekspertės doc. dr. Sigitos Girdzijauskienės pranešimo)…

          2019 m. kovo 28 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ kartojosi pagrindinis teiginys, kad visi vaikai turi teisę į jų poreikius atitinkantį ugdymą. Ar šis teiginys  atitinka realybę, geriausiai į šį kausimą  galėtų atsakyti tėveliai ir pedagogai. Daugelio specialistų nuomone, tai tik siekiamybė, kurios rezultatai priklauso nuo tėvų, mokytojų, vadovų ir nuo bendros švietimo politikos. Vieni, teigia, kad pirmiausiai reikia padėti turintiems mokymosi sunkumų, kiti gabiausiems, treti klausė: o kur dėmesys vidutinių gebėjimų vaikams?, kam formuoti elitines grupes?, kam iš vis reikalinga segregacija?  Atsakymas yra, visi turi vienodas teises į ugdymą, atitinkančias jų poreikius. Konferencijos lektorių ir dalyvių nuomonės dėl gabiųjų ugdymo  taip pat skyrėsi. Kai kurie mano, kad reikia viską formalizuoti ir duoti nurodymus iš aukščiau, kiti teigia, kad viskas priklauso mokytojų motyvacijos ir mokyklų vadovų. Buvo ir optimistinių, ir pesimistinių įžvalgų. Kartu su PPT socialine pedagoge Aiste Šiupinyte, atstovaudamos Rokiškio rajoną sakėme, kad mūsų mokyklų vadovai ir pedagogai motyvuoti dirbti su gabiais  vaikais. Mūsų  rajono pedagogai noriai sutiko dalyvauti projekto veiklose ir mokymuose, kurių metu jie įgis ne tik praktinių ir teorinių žinių, bet ir instrumentų kaip atpažinti gabius, ir didelį mokymosi potencialą turinčius vaikus.

           Konferencijoje pranešimą skaitė lektorė  dr. Ulrike Moser iš Austrijos, atstovaujanti „Talente – OO“ organizaciją, kuri pasidalino 30 – ties metų patirtimi dirbant su gabiais vaikais. Austrijoje  gabiems  mokiniams rengiami Talentų kursai, vykdomos Vasaros akademijų programos. Dirbama su visais pagal poreikius ir galimybes, nepažeidžiant lygiavertiškumo principo.

           Parengtus lietuvių kalbos, matematikos ir gamtamokslinių dalykų specialiuosius modelius pristatė juos rengę mokslų daktarai ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai.

       Aktualus ir moksliškas,  pagrįstas empiriniais tyrimais, buvo VU psichologės ekspertės doc. dr Sigitos Girdzijauskienės pranešimas.  Kaip rodo atliktų tyrimų rezultatai, mokytojų žinios apie darbą su gabiais ir didelį mokymosi potencialą turinčiais vaikais nėra pakankamai aukštos. Įvertinant mokinių akademinius gebėjimus vadovaujamasi  trimis kriterijais: nacionaliniai pasiekimų testai, intelekto testavimas, vaiko savybių įvertinimas – nominavimas. Tik tada priimamas sprendimas kokį modulį pasiūlyti vaikui. Dirbant su  gabiais ir didelį mokymosi potencialą turinčiais vaikais  būtina mokytojų,  psichologų, tėvų sąveika, motyvacija, kūrybiškumas ir pozityvus požiūris.

Irena Zabulienė