Informacijos tel. +370 458 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Naujienos (Page 3)

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI: nuo 2018 m. Liepos 2 d. 1. Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba kaip Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro partneris pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 2014-2020 m. Projekto tikslas - nacionaliniu

Balandžio 18-20 d., PPT specialistės dalyvavo seminare: „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai: kalba, komunikacija, įtrauktis, lytiškumas“. Lektoriai – Izraelio švietimo ministerijos ir ALUT („The Israeli Society for Children and adults with ASD“) asociacijos ekspertai. Seminarą organizavo Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas

2017-10-18 Vilniuje įvyko Baigiamoji konferencija „Jaunimo ugdymo karjerai realijos: Profesinių kompetencijų ugdymas, Verslumo skatinimas, profesinis mokymas“. Kurią organizavo Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, kartu su partneriais: Poznanės jaunimo profesinio konsultavimo centras (Lenkija), Socialinių įmonių asociacija (Lenkija) bei organizacija Cometa Formacione

Į vasaros poilsio stovyklą „Vasaros pažinimo akademija“ rinkosi  Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniai nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 4 d. Kiekvienai dienai turėjo skirtingą temą. Pirmoji – sporto, antroji – amatų, trečioji – edukacijų, o ketvirtoji diena buvo

Liepos mėnesį PPT vyko projektas „Padėkime vaikams augti laimingiems ir saugiems“ užsiėmimuose vaikai ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Mokėsi išlaikyti draugiškus ryšius su aplinkiniais, suprasti kito jausmus, tinkamo ir netinkamo elgesio pasekmes. Vyko praktiniai užsiėmimai grupėje, psichologiniai žaidimai.  

PRIEŠMOKYKLINIS. ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS Nuo kada priešmokyklinis ugdymas tampa privalomas? Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. Koks jo tikslas?  Padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam

Priešmokyklinukai jau geba klasifikuoti daiktus į grupes, lyginti daiktus, konstruoti, suvokti visumą, nustatyti, ko trūksta. Šiame amžiuje vaiko mąstymas tampa žymiai aktyvesnis, o garsinės analizės bei skaitymo veiksmas to ir reikalauja. Gerai susiformavę garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai lemia sėkmingą rašymo

„Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų nemažėja, kinta tik sutrikimų pobūdis“, teigia Šiaulių universiteto mokslininkai. Šiam teiginiui pritaria ir mūsų rajono logopedai praktikai, bei teigia, jog reikia susirūpinti tuo, kad kuo anksčiau būtų  sudaromos, teikiamos kalbos ir kalbėjimo ugdymo sąlygos